آتش نشانان، قشر زحمت کش و بی توقع جامعه هستند که کارشان همواره سخت و خطرناک است. همیشه درباره کارهای آتش نشانان خبرهای زیادی منتشر می شود. عمده ترین آنها اما قطعا اخبار خاموش کردن آتش سوزی های منازل و خودروها و… است. آتش نشانان اما کارهای دیگری نیز انجام می دهند که تنوع خدمات […]

آتش نشانان، قشر زحمت کش و بی توقع جامعه هستند که کارشان همواره سخت و خطرناک است.

همیشه درباره کارهای آتش نشانان خبرهای زیادی منتشر می شود. عمده ترین آنها اما قطعا اخبار خاموش کردن آتش سوزی های منازل و خودروها و… است.

آتش نشانان اما کارهای دیگری نیز انجام می دهند که تنوع خدمات این شغل پردردسر به مردم را نشان می دهد.

آتشنشانانی که برای نجات یک جوجه اردک از درون چاه در حومه شیراز، مسیر سخت 8 کیلومتری را طی کردند

چند روز پیش در  تربر لابیشه جوجه اردکی درون چاهی سقوط می کند. ساکنین روستا هرچه تلاش می کنند موفق به نجات جوجه اردک نمی شوند.

آنها با آتش نشانی داریون تماس می گیرند و جریان را اطلاع می دهند. کارکنان آتشنشانی نیز در اقدامی جالب برای نجات جوجه اردک روانه این روستا می شوند.

آنها به مکان مورد نظر می رسند و یکی از آتش نشانان به درون چاه می رود و جوجه اردک را از چاه بیرون می آورد.

فیلم کوتاه زیر در این رابطه است. ذکر این نکته- با توجه به فیلم ارسالی- خالی از لطف نیست که به نظر می رسد امکانات آتش نشانی داریون مناسب نیست و آنها باید دارای تجهیزات بهتری باشند.