عکس و خبر:روح الله قربانی| در پانزده کیلومتری جاده شیراز-داریون روبروی باغ شهرهای دریمه بخشی از جاده خراب بود که این مهم باعث ایجاد سانحه و واژگونی چند خودرو شده بود که این مساله در روزهای بارانی بیشتر محسوس بود. به گزارش داریون نما این قسمت خطرناک جاده اکنون در حال آسفالت است. گفتنی است […]

عکس و خبر:روح الله قربانی|

در پانزده کیلومتری جاده شیراز-داریون روبروی باغ شهرهای دریمه بخشی از جاده خراب بود که این مهم باعث ایجاد سانحه و واژگونی چند خودرو شده بود که این مساله در روزهای بارانی بیشتر محسوس بود.

به گزارش داریون نما این قسمت خطرناک جاده اکنون در حال آسفالت است.

asfalt2

asfalt1

گفتنی است تصادف سه خودرو که گزارش آن چند روز پیش در داریون نما منتشر شد در همین نقطه روی داد.