علی زارع| بیش از دوسال از فعالیت شورای شهر در دور چهارم می گذرد . اما مثل اینکه فقط هنگام تبلیغات پاسخگو بودند و بعد از آن دیگر پاسخگویی را به نسیم روح نواز داریون سپردند تا به سمت دارازنای تاریخ به حرکت در آید. از آنجا که تارنمای داریون نما تنها رسانه خبری تحلیلی […]

علی زارع|

بیش از دوسال از فعالیت شورای شهر در دور چهارم می گذرد .
اما مثل اینکه فقط هنگام تبلیغات پاسخگو بودند و بعد از آن دیگر پاسخگویی را به نسیم روح نواز داریون سپردند تا به سمت دارازنای تاریخ به حرکت در آید.

shora

از آنجا که تارنمای داریون نما تنها رسانه خبری تحلیلی منطقه است لذا توقع مردم از شورای شهر ارایه گزارش و فعالیت کاری و تصمیم گیریهاست.
مطمن باشید این دوسال می گذرد و مردم نه فراموش میکنند ونه خواهند بخشید.