هر چند تبلیغات رسمی کاندیدهای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از ۲۹ بهمن ماه شروع می شود اما این روزها و شب ها برخی از کاندیداهای مجلس تبلیغات خود را علاوه برمنازل به اماکن عمومی مانند مساجد و حسینه ها گسترش داده اند . شنیده می شود که… چند روز قبل یکی از این کاندیدها […]

هر چند تبلیغات رسمی کاندیدهای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از ۲۹ بهمن ماه شروع می شود اما این روزها و شب ها برخی از کاندیداهای مجلس تبلیغات خود را علاوه برمنازل به اماکن عمومی مانند مساجد و حسینه ها گسترش داده اند .

شنیده می شود که…

akhbarvizheh

چند روز قبل یکی از این کاندیدها در حسینه ولی عصر (عج) داریون به تبلیغات پرداخت و یکی از اعضای سابق شورای شهر داریون به حمایت از ایشان سخنرانی کرد .

دیشب نیز یکی دیگر از کاندیداهای مجلس در مسجد امام محمد تقی علیه السلام به معرفی خود پرداخت .