در مسابقات فوتسال ناحیه ۴ شیراز که بین ۱۸ تیم برگزار شد تیم نمایندگی آموزش و پرورش داریون موفق به کسب عنوان قهرمانی شد. به گزارش داریون نما روز گذشته روزنامه خبرجنوب-پرشمارگان ترین روزنامه جنوب کشور- به قهرمانی داریون در این مسابقات پرداخت که در ادامه انعکاس این خبر در روزنامه خبر جنوب را مشاهده […]

در مسابقات فوتسال ناحیه ۴ شیراز که بین ۱۸ تیم برگزار شد تیم نمایندگی آموزش و پرورش داریون موفق به کسب عنوان قهرمانی شد.

به گزارش داریون نما روز گذشته روزنامه خبرجنوب-پرشمارگان ترین روزنامه جنوب کشور- به قهرمانی داریون در این مسابقات پرداخت که در ادامه انعکاس این خبر در روزنامه خبر جنوب را مشاهده می کنید.

page_4 varzeshi.indd