به مناسبت ایام الله دهه مبارک فجر نمايندگي آموزش و پرورش داريون يك دوره مسابقات دو بين دانش آموزان تمامی مقاطع تحصيلي در مسير بلوار امام خميني (ره) شهر داريون برگزار کرد ونفرات اول تا سوم هر مقطع مشخص و هدايايي به انها اهداءخواهد شد .  

به مناسبت ایام الله دهه مبارک فجر نمايندگي آموزش و پرورش داريون يك دوره مسابقات دو بين دانش آموزان تمامی مقاطع تحصيلي در مسير بلوار امام خميني (ره) شهر داريون برگزار کرد ونفرات اول تا سوم هر مقطع مشخص و هدايايي به انها اهداءخواهد شد .

do1 do2