عکس و خبر:روح الله قربانی| همایش پیاده روی به همت پایگاه مقاومت اداری شهرداریون و با هدف تجدید میثاق با آرمانهای امام و شهدا برگزار شد. به گزارش داریون نما این برنامه  با خواندن دعای فرج در جوار شهدای گمنام شهر داریون پایان یافت.

عکس و خبر:روح الله قربانی|

همایش پیاده روی به همت پایگاه مقاومت اداری شهرداریون و با هدف تجدید میثاق با آرمانهای امام و شهدا برگزار شد.

به گزارش داریون نما این برنامه  با خواندن دعای فرج در جوار شهدای گمنام شهر داریون پایان یافت.

peyadeh ravi peyadeh ravi1