یوسف بذرافکن| شورای حل اختلاف نهادی است که براساس ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۸۱ تاسیس شد و به تدریج در سراسر کشور توسعه یافته است. این شورا به برخی از دعاوی حقوقی و کیفری در محدوده صلاحیت هایش رسیدگی می کند. طبق ماده ۱۸۹ […]

یوسف بذرافکن|

شورای حل اختلاف نهادی است که براساس ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۸۱ تاسیس شد و به تدریج در سراسر کشور توسعه یافته است. این شورا به برخی از دعاوی حقوقی و کیفری در محدوده صلاحیت هایش رسیدگی می کند.

طبق ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی، رفع اختلاف محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار شد .

یوسف بذرافکن

یوسف بذرافکن/رییس شورای حل اختلاف داریون

ماده ۸ براساس قانون شورا که حدود صلاحیت شورا را تعیین نموده و در کلیه امور مدنی و حقوقی، کلیه جرائم قابل گذشت، جنبه خصوصی جرایم غیر قابل گذشت، شورا می تواند در صورت تراضی طرفین به صلح و سازش بین اشخاص اقدام می نماید .
منطقه داریون با بیش از بیست هزار نفر جمعیت فاقد دادگاه است. اما از سال ۱۳۸۲ دارای شورای حل اختلاف است و این شورا در این سنوات توانسته است به بسیاری از اختلافات پایان داده و به گسترش فرهنگ صلح که در مبانی اعتقادی ما ریشه دارد کمک نماید .اما متاسفانه این شورا از سال تاسیس خود فاقد مکان و امکانات لازم است.

مدتی این شورا درمحل شرکت تعاونی داریون مستقر بود و هم اکنون در مدرسه قدیمی انصار مستقر است .این شورا از حداقل امکانات برخودار است وحتی از امکانات اولیه و نعمت گازمحروم است و حتی فاقد یک دستگاه کامپیوتر و کپی است.

ارباب رجوع و همچنین اعضای شورا که به صورت افتخاری خدمت می کنند در زمستان از سرما و در تابستان از گرما رنج می برند .

اینجانب بعنوان رییس شورا بارها این مشکلات را به مسولین ونمایندگان مجلس و مسولین محلی از جمله اعضای شورای اسلامی شهر داریون انعکاس داده ام اما متاسفانه تا کنون هیچ نتیجه ای نداشته است .

ما اعضای شورای حل اختلاف شهر داریون از شورای اسلامی شهر داریون که نمایندگان مردم هستند انتظار داریم برای حل مشکلات این شورا اقدام موثری انجام دهند .

شورای شهر باید برای حل مشکلات مردم و نهادهای که متعلق به این شهر که آبروی شهر است اقدام نمایند و خود را از مشکلات شهر و حل گرفتاری های مردم کنار نکشند .

ما اطلاع داریم که شورای شهر برای کمک به برخی از نهادها و ارگان ها مصوباتی داشته است اما برای کمک به شورای حل اختلاف هنوز هیچ قدمی برنداشته است . منتظراقدامات موثر اعضای محترم شورای اسلامی شهر هستیم .