یوسف بذرافکن| روزانه صدها خود رو از جاده داریون به طرف شهرستان شیراز و خرامه در حال رفت و آمد هستند و اغلب این خود رو ها دو گانه سوز هستند لذا احداث پمپ سی ان جی در شهر داریون که حد فاصل دو شهرستان واقع شده است کاملا احساس می شود . از طرف […]

یوسف بذرافکن|

روزانه صدها خود رو از جاده داریون به طرف شهرستان شیراز و خرامه در حال رفت و آمد هستند و اغلب این خود رو ها دو گانه سوز هستند لذا احداث پمپ سی ان جی در شهر داریون که حد فاصل دو شهرستان واقع شده است کاملا احساس می شود .

از طرف دیگر مدتی است که وضعیت آسفالت جاده شیراز داریون بهبود یافته است اما یک کیلو متر از این جاده وضعیت بسیار نامناسبی دارد .

جالب تر آنکه نه شهرداری و نه وزارت راه هیچکدام خود را مسئول آسفالت این یک کیلومتر باقی مانده نمی دانند و هیچکدام در این مورد اقدامی نمی کنند !