یوسف بذرافکن| نمی دانم چرا در داریون همه کارها گره می خورد و گره ها هم به آسانی باز نمی شود . حتما همه به یاد دارند که ساخت پمپ بنزین داریون قریب به یک طول کشید . یکی از مشکلاتی که به گره تبدیل شده است مشکل واگذاری تلفن ثابت داریون و ساختمان مخابرات […]

یوسف بذرافکن|

نمی دانم چرا در داریون همه کارها گره می خورد و گره ها هم به آسانی باز نمی شود .

حتما همه به یاد دارند که ساخت پمپ بنزین داریون قریب به یک طول کشید . یکی از مشکلاتی که به گره تبدیل شده است مشکل واگذاری تلفن ثابت داریون و ساختمان مخابرات داریون است .

mokhaberat

از زمانی که ما یاد می دهیم مخابرات شهر داریون در کانتینر مسقر است و این واقعا باعث تاسف است .

چند سال پیش مخابرات داریون برای واگذاری تلفن ثابت ثبت نام کرده است و هنوز از عمل به وعده مخابرات هیچ خبری نیست و کسی هم پاسخگو نیست !