دکتر طالع نامور| شیراز شهری است با قدمتی دیرینه که به حق پایتخت فرهنگی ایران به شمار می رود. مشاهیر فرهنگی و ادبی شیراز آنرا به یک دیاری جاودانه تبدیل نموده اند چرا که تا زمانی که فرهنگ و ادب حائز اهمیت باشد نام شیراز بر سر زبان ها خواهد بود. این شهر با جمعیتی […]

دکتر طالع نامور|

شیراز شهری است با قدمتی دیرینه که به حق پایتخت فرهنگی ایران به شمار می رود. مشاهیر فرهنگی و ادبی شیراز آنرا به یک دیاری جاودانه تبدیل نموده اند چرا که تا زمانی که فرهنگ و ادب حائز اهمیت باشد نام شیراز بر سر زبان ها خواهد بود. این شهر با جمعیتی بالغ بر یک و نیم میلیون نفر مهمترین شهر نیمه جنوبی کشور است.

شیراز نه تنها مرکز استان فارس بوده بلکه نقش تعیین کننده ای در نیمه جنوبی کشور داشته و همواره بر توسعه استان های جنوبی تاثیرگذار بوده است.
طی سال های گذشته شیراز رشد نسبی مطلوبی را از لحاظ توسعه زیرساخت های شهری تجربه نموده است. همچنین از لحاظ ارتباطی نیز اتصال به شبکه راه آهن سراسری فرصت های مناسبی را برای توسعه این شهر فراهم نموده است.

طرح از: محمدجعفر حقیقت جو

طرح از: محمدجعفر حقیقت جو

از لحاظ جمعیت نیز شیراز پس از کلان شهرهای تهران، مشهد و اصفهان قرار گرفته است. با توجه به جاذبههای گردشگری، شیراز هر سال پذیرای میلیون ها گردشگر داخلی و خارجی است. در یک کلام می توان چنین اذعان نمود که شیراز مستعد سرمایه گذاری، رشد و توسعه است.
شاید تا بدین جای متن این سوال برای تان پیش آمده باشد که پتانسیل ها و فرصت های شیراز چه ارتباطی با داریون دارد و چرا به جای ذکر فرصت های داریون، مزیت های شیراز را بر شمردیم. نکته اصلی دقیقا در اینجاست که بزرگترین فرصت داریون قرار گرفتن در همجواری شیراز است.
داریون علاوه بر شیراز تنها شهر واقع شده در بخش مرکزی شیراز است. همچنین نزدیک ترین شهر به شیراز به شمار میرود. داریون همانند دریاچه ای است که در نزدیکی اقیانوسی بزرگ قرار گرفته است. حیات و پایداری این دریاچه زمانی تضمین خواهد شد که ضمن حفظ استقلال خود، مراوده و تعاملی پایدار با اقیانوس داشته باشد. شیراز شهر فرصت های اقتصادی و کسب و کار است. در این میان سهم داریون از این فرصت ها چقدر است؟
در نگارش های آتی فرصت های شیراز برای توسعه اقتصادی داریون را مرور خواهیم نمود. منتظر دریافت نظرات شما هستیم.