روز گذشته قبور مطهر شهدا در منطقه داریون گلباران شد. در ادامه تصاویر مربوط به این برنامه را مشاهده می کنید. عکسها:روح الله قربانی

روز گذشته قبور مطهر شهدا در منطقه داریون گلباران شد.

در ادامه تصاویر مربوط به این برنامه را مشاهده می کنید.

shohada-golbaran1 copy shohada-golbaran2copy shohada-golbaran3copy shohada-golbaran4copyعکسها:روح الله قربانی