دیوار مهربانی که از شیراز آغاز شد و به نقاط مختلف کشور رسید حالا تنوع زیادی را در نوع اجرا به خود دیده است. در جدیدترین نوع دیوار مهربانی در داریون  یک نانوایی نان لواش و یک سوپرمارکتی دست به کار جالبی زده و با قراردادن نقطه ای از نانوایی به دیوار مهربانی، برای مشتریانش […]

دیوار مهربانی که از شیراز آغاز شد و به نقاط مختلف کشور رسید حالا تنوع زیادی را در نوع اجرا به خود دیده است.

در جدیدترین نوع دیوار مهربانی در داریون  یک نانوایی نان لواش و یک سوپرمارکتی دست به کار جالبی زده و با قراردادن نقطه ای از نانوایی به دیوار مهربانی، برای مشتریانش شرایطی فراهم آورده تا آنان بتوانند برای افراد بی بضاعت حواله نان هزارتوامنی خریده و در این تابلو مهربانی قرار دهند.

در ادامه تصاویر این نانوایی و سوپرمارکتی که مربوط به جمعه نهم بهمن ماه 94 است را مشاهده می کنید.

جدیدترین نوع دیوار مهربانی رونمایی شد/این حواله های 1000تومانی...

 

جدیدترین نوع دیوار مهربانی رونمایی شد/این حواله های 1000تومانی...

 

جدیدترین نوع دیوار مهربانی رونمایی شد/این حواله های 1000تومانی...