از این به بعد به یاری خدا و به همت روح الله فربانی قرار است در این پست سالروز شهادت شهدای داریون اعلام شود. در سالروز شهادت هر شهید خیلی کوتاه یادی از این عزیزان می کنیم تا نشان دهیم هیچ وقت فداکاری ها و رشادتشان در راه سرافرازی وطن را فراموش نخواهیم کرد.   […]

از این به بعد به یاری خدا و به همت روح الله فربانی قرار است در این پست سالروز شهادت شهدای داریون اعلام شود.

در سالروز شهادت هر شهید خیلی کوتاه یادی از این عزیزان می کنیم تا نشان دهیم هیچ وقت فداکاری ها و رشادتشان در راه سرافرازی وطن را فراموش نخواهیم کرد.

 

shahidmardaneh shahidnajafi

*شهید بزرگوار معصومعلی نجفی 23 بهمن ماه سال ۶4 در راه دفاع از میهن به شهادت رسید. روحش شاد و یادش جاودانه باد.

*شهید بزرگوار حسینقلی مردانه 23 بهمن ماه سال ۶۵ در راه دفاع از میهن به شهادت رسید. روحش شاد و یادش جاودانه باد.