روح الله قربانی| در سالروز شهادت هر شهید منطقه داریون خیلی کوتاه یادی از این عزیزان می کنیم تا نشان دهیم هیچ وقت فداکاری ها و رشادتشان در راه سرافرازی وطن را فراموش نخواهیم کرد. شهید بزرگوار نادر خوش نژاد 27 بهمن ماه سال ۶۴ در راه دفاع از میهن به شهادت رسید. روحش شاد […]

روح الله قربانی|

در سالروز شهادت هر شهید منطقه داریون خیلی کوتاه یادی از این عزیزان می کنیم تا نشان دهیم هیچ وقت فداکاری ها و رشادتشان در راه سرافرازی وطن را فراموش نخواهیم کرد.

shahidkhoshnezhad

شهید بزرگوار نادر خوش نژاد 27 بهمن ماه سال ۶۴ در راه دفاع از میهن به شهادت رسید. روحش شاد و یادش جاودانه باد.