متاسفانه برخی مغازه ها که در بولوار اصلی داریون(بلوار کشاورز) قرار دارند نظافت را رعایت نمی کنند. به گزارش داریون نما برخی از این مغازه ها زباله های خود را در جوی آب که البته خالی از آب است رها می کنند تا هر وقت پاکبانان زحمت کش شهرداری فرصت کردند آنها را تمیز کنند […]

متاسفانه برخی مغازه ها که در بولوار اصلی داریون(بلوار کشاورز) قرار دارند نظافت را رعایت نمی کنند.

به گزارش داریون نما برخی از این مغازه ها زباله های خود را در جوی آب که البته خالی از آب است رها می کنند تا هر وقت پاکبانان زحمت کش شهرداری فرصت کردند آنها را تمیز کنند که این یک بی توجهی محض به بهداشت عمومی است.
اخیرا نیز یک مغازه قصابی در داریون با بی توجهی کامل به نظافت عمومی، خون و باقی مانده ناشی از کشتار حیوانات را در داخل جوی آب رها می کند که این مهم ضمن آزار همسایه ها باعث نشر میکروب و بیماری می شود.
نمی دانیم مسوولین بهداشت داریون چه کار می کنند حالا که برخی مغازه داران رعایت نمی کنند؟!

به نظر تصاویر خود گویا تر هستند…

ghassab1 ghassab2