در پنجمین روز تبلیغات کاندیداهای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری تنور انتخابات در منطقه داریون داغ بود. یکی از کاندیدهای مجلس شورای اسلامی با برگزاری جلسه تبلیغاتی در ورودی شهر داریون و اول بلوار کشاورز جمع کثیری از طرفداران خود را به صحنه فرا خواند . یکی دیگر از کاندیداها نیز دیشب در مسجد […]

در پنجمین روز تبلیغات کاندیداهای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری تنور انتخابات در منطقه داریون داغ بود.

یکی از کاندیدهای مجلس شورای اسلامی با برگزاری جلسه تبلیغاتی در ورودی شهر داریون و اول بلوار کشاورز جمع کثیری از طرفداران خود را به صحنه فرا خواند .

entekhabat3

یکی دیگر از کاندیداها نیز دیشب در مسجد امام محمد تقی علیه السلام داریون به سخنرانی پرداخت .

وجود دهها بنربزرگ و توزیع گسترده بروشور ،پوستر وتراکت های تبلیغاتی در سطح منطقه داریون کم سابقه است.