مردم منطقه داریون در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در جمعه هفتم اسفندماه حضور پرشکوهی داشتند. به گزارش داریون نما از ساعات اولیه صبح تا پاسی از شب حوزه های رای گیری در سطح منطقه داریون مملو از مردم انقلابی بود.

مردم منطقه داریون در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در جمعه هفتم اسفندماه حضور پرشکوهی داشتند.

به گزارش داریون نما از ساعات اولیه صبح تا پاسی از شب حوزه های رای گیری در سطح منطقه داریون مملو از مردم انقلابی بود.

entekhabat1 entekhabat2