یوسف بذرافکن از فرهنگیان قدیمی داریون که در سوابقش مسوولیت کانون فرهنگی مسجد امام محمد تقی علیه السلام، کانون فرهنگی تربیتی وحدت آموزش و پرورش،دبیر پرورشی در مدارس راهنمایی داریون، خیرآباد و… دیده می شود سه عکس از آلبوم خاطراتش را برای داریون نما ارسال کرده است. به گزارش داریون نما در این تصاویر نوجوانی […]

یوسف بذرافکن از فرهنگیان قدیمی داریون که در سوابقش مسوولیت کانون فرهنگی مسجد امام محمد تقی علیه السلام، کانون فرهنگی تربیتی وحدت آموزش و پرورش،دبیر پرورشی در مدارس راهنمایی داریون، خیرآباد و… دیده می شود سه عکس از آلبوم خاطراتش را برای داریون نما ارسال کرده است.

به گزارش داریون نما در این تصاویر نوجوانی چهر ه های بسیاری دیده می شود که اکنون هر کدام برای خود مردی شده اند.

هر چند کیفیت عکس های ارسالی چندان مناسب نیست با این وجود داریون نما از کاربرانش می خواهد هر کدام از اعضای حاضر در تصاویر را که می شناسند در بخش دیدگاه های همین مطلب معرفی کنند.

khaterat40khaterat30khaterat20