اردوی زیارتی راهیان نور حوزه حضرت نرجس علیه السلام داریون از  نوزدهم تا بیست و یکم اسفند94 با حضور خانواده های معظم شهداء ـ جانبازان و بسیجیان برگزار شد.

اردوی زیارتی راهیان نور حوزه حضرت نرجس علیه السلام داریون از  نوزدهم تا بیست و یکم اسفند94 با حضور خانواده های معظم شهداء ـ جانبازان و بسیجیان برگزار شد.

rahiannoor1 rahiannoor2 rahiannoor3