یوسف بذرافکن| در یک روز مانده به پایان زمان رسمی تبلیغات کاندیداهای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری شهر داریون روز پر رفت و آمدی داشت . دیروز در ورودی شهر داریون دو تجمع تبلیغاتی برپاشد و چند نفر از کاندیدها به بیان اهداف و دیدگاه های خود پرداختند. در این جلسات تعدادی از مردم […]

یوسف بذرافکن|

در یک روز مانده به پایان زمان رسمی تبلیغات کاندیداهای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری شهر داریون روز پر رفت و آمدی داشت .

دیروز در ورودی شهر داریون دو تجمع تبلیغاتی برپاشد و چند نفر از کاندیدها به بیان اهداف و دیدگاه های خود پرداختند.

در این جلسات تعدادی از مردم از فرصت استفاده نموده و به بیان مشکلات داریون و سئوال و جواب با کاندیداها پرداختند.

دیشب در مسجد امام محمد تقی (ع) داریون دو برنامه مختلف برگزار شد در اولین جلسه، برادر یکی از کاندیدا های مجلس خبرگان رهبری درمورد اهمیت مجلس خبرگان رهبری و شرکت گسترده مردم در انتخابات هفتم اسفند ،و همچنین سوابق و دیدگاه های برادر خویش به سخنرانی پرداخت .

پس از نماز جماعت عشا ء نیز یکی از کاندیداهای مجلس شورای اسلامی به سخنرانی وپرسش و پاسخ پرداخت . درضمن قبل از این کاندیدا یکی از افراد محلی که کاندیدای دوره قبل بود در حمایت از ایشان سخنرانی کرد .