مسعود رضایی کاندیدای مجلس دهم در حوزه انتخابیه شیراز مستقیما به مجلس راه یافت. جورکش مسئول روابط عمومی فرمانداری شیراز در گفتگو با خبرنگار شیرازه اظهار داشت: طبق ماده 8 و تبصره 3 ماده 19 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و با استعلام از وزارت کشور و تایید هیات محترم نظارت، آقای مسعود رضایی مستقیما […]

مسعود رضایی کاندیدای مجلس دهم در حوزه انتخابیه شیراز مستقیما به مجلس راه یافت.

جورکش مسئول روابط عمومی فرمانداری شیراز در گفتگو با خبرنگار شیرازه اظهار داشت: طبق ماده 8 و تبصره 3 ماده 19 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و با استعلام از وزارت کشور و تایید هیات محترم نظارت، آقای مسعود رضایی مستقیما به مجلس راه یافت.

براساس ماده هشتم قانون انتخابات، ملاك ورود به مجلس كسب يك چهارم آراء است. ‌‌در تبصره 3 ماده 19 نیز آمده است که آراء باطل مأخوذه در حد نصاب انتخاب نماينده موضوع ماده (8) اين قانون محاسبه نمي گردد.
entekhabat2 بهرام پارسایی، فرج الله رجبی و مسعود رضایی نمایندگان مردم شیراز در مجلس دهم شورای اسلامی خواهند بود و علی اکبری و جعفر قادری در دور دوم برای کسب چهارمین صندلی مردم شیراز در پارلمان رقابت خواهند کرد.