مرکز نیکوکاری داریون نیاز مبرم به همکاری و حمایت نیکوکاران داریونی و غیر داریونی دارد.

فیلم کوتاه زیر را در این رابطه حمیدرضا شرفی برایمان ارسال کرده که بدون توضیح اضافه ای آن را منتشر می کنیم.

faghr

 

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :