یوسف بذرافکن| در آستانه عید نوروز آب قنات های داریون به جوی های آب بازگشته است اما جوی های آب قنات ها از سرچشمه تا خیابان خیلج فارس احتیاج به لایروبی دارد . هرچند سال ها است که خیابان درختی از بین رفته و از آن جز خاطره ای در ذهن مردم باقی نمانده است […]

یوسف بذرافکن|

در آستانه عید نوروز آب قنات های داریون به جوی های آب بازگشته است اما جوی های آب قنات ها از سرچشمه تا خیابان خیلج فارس احتیاج به لایروبی دارد .

هرچند سال ها است که خیابان درختی از بین رفته و از آن جز خاطره ای در ذهن مردم باقی نمانده است اما می توان با درخت کاری دوباره آن را احیاء کرد.derakht

اگر قنات های داریون که سالهای طولانی است لایروبی نشده با همت مسولین ذی ربط لایروبی شوند وآب قنات هامجددا در جوی ها جاری شودمی توان با درخت کاری یک خیابان درختی دیگر بوجو د آورد !