روح الله قربانی| در سالروز شهادت هر شهید منطقه داریون خیلی کوتاه یادی از این عزیزان می کنیم تا نشان دهیم هیچ وقت فداکاری ها و رشادتشان در راه سرافرازی وطن را فراموش نخواهیم کرد. شهید بزرگوار محمد امیری 19 اسفند ماه سال 1366 در راه دفاع از میهن در جبهه شلمچه به شهادت رسید. […]

روح الله قربانی|

در سالروز شهادت هر شهید منطقه داریون خیلی کوتاه یادی از این عزیزان می کنیم تا نشان دهیم هیچ وقت فداکاری ها و رشادتشان در راه سرافرازی وطن را فراموش نخواهیم کرد.

shahid amiriok

شهید بزرگوار محمد امیری 19 اسفند ماه سال 1366 در راه دفاع از میهن در جبهه شلمچه به شهادت رسید.

روحش شاد و یادش جاودانه باد.