روح الله قربانی| در سالروز شهادت هر شهید منطقه داریون خیلی کوتاه یادی از این عزیزان می کنیم تا نشان دهیم هیچ وقت فداکاری ها و رشادتشان در راه سرافرازی وطن را فراموش نخواهیم کرد. شهید بزرگوار مجید زیخانی 24 اسفند ماه سال 1362 در راه دفاع از میهن در جبهه کوشک به شهادت رسید. […]

روح الله قربانی|

در سالروز شهادت هر شهید منطقه داریون خیلی کوتاه یادی از این عزیزان می کنیم تا نشان دهیم هیچ وقت فداکاری ها و رشادتشان در راه سرافرازی وطن را فراموش نخواهیم کرد.

zikhani20

شهید بزرگوار مجید زیخانی 24 اسفند ماه سال 1362 در راه دفاع از میهن در جبهه کوشک به شهادت رسید.

روحش شاد و یادش جاودانه باد.