خوشبختانه پیش بینی سازمان هواشناسی درست از آب درآمد و بارش اولین باران بهاری در بخش های مختلف استان فارس و از جمله داریون باریدن گرفت. به گزارش داریون نما از نیمه شب گذشته داریون شاهد بارش اولین باران بهاری خود بوده که خوشبختانه این نعمت خداوندی همچنان سایه اش بر سر داریون مستدام است. […]

خوشبختانه پیش بینی سازمان هواشناسی درست از آب درآمد و بارش اولین باران بهاری در بخش های مختلف استان فارس و از جمله داریون باریدن گرفت.

barant1

به گزارش داریون نما از نیمه شب گذشته داریون شاهد بارش اولین باران بهاری خود بوده که خوشبختانه این نعمت خداوندی همچنان سایه اش بر سر داریون مستدام است.

هواشناسی اما خبرهای خوب دیگری هم می دهد و آن این است که بارش باران طی روزهای آینده مهمان زیبای داریونی هاست.