این عکس مربوط به تیم فوتبال بهزیستی داریون بوده که قهرمان اولین دوره لیگ برتر فوتبال منطقه داریون شد. در این عکس نفر سوم ایستاده از سمت راست مرحوم هاشم کاظمی است که 2 سال پیش در اثر سانحه دلخراش تصادف جانش را از دست داد. این عکس را مختار عبداللهی برای داریون نما ارسال […]

این عکس مربوط به تیم فوتبال بهزیستی داریون بوده که قهرمان اولین دوره لیگ برتر فوتبال منطقه داریون شد.

در این عکس نفر سوم ایستاده از سمت راست مرحوم هاشم کاظمی است که 2 سال پیش در اثر سانحه دلخراش تصادف جانش را از دست داد.

این عکس را مختار عبداللهی برای داریون نما ارسال کرده است.

معرفی مابقی نفرات هم با شما…

footballdaryon202