صابر فتوح آبادی از فرهنگیان دلسوز اهل منطقه داریون است که تعصب ویژه ای بر روی زادگاهش دارد. او شعر زیر را با آرزوی رونق دوباره کشاورزی در منطقه داریون برای داریون نما ارسال و تقدیم به همه  مردم شریف داریون کرده است. دشت من روزی سراسر سبزبود غرق درشادی وشوروشعف بود ،آسمان بااومدارامی نمود آب […]

صابر فتوح آبادی از فرهنگیان دلسوز اهل منطقه داریون است که تعصب ویژه ای بر روی زادگاهش دارد.

او شعر زیر را با آرزوی رونق دوباره کشاورزی در منطقه داریون برای داریون نما ارسال و تقدیم به همه  مردم شریف داریون کرده است.

tabeiat1-daryon

دشت من روزی سراسر سبزبود

غرق درشادی وشوروشعف بود

،آسمان بااومدارامی نمود

آب جاری درمیان دشت بود

مردمانی سخت کوش و مهربان

صحبت از تولید و کارسخت بود

هم زمین آمادگی کشت داشت

دانش این مردمان چون گردوی پرمغزبود

سال ها دررتبه های اول تولید وکار

گندم وجو ،ذرتش تولیدی بی حرف بود

ای خدا یاری رسان بار دگر

دشت من سرسبزتر از رشت بود

باردیگر نعمت باران فرست

کشت وزرعش صحبت هرفصل بود

داریون را رونقی دیگرببخش

کسب وکار مردمش بی نقص بود