در صورت فراهم شدن شرایط فصلنامه داریون نما منتشر می شود. به گفته مدیر سایت داریون نما با توجه به اینکه هنوز اینترنت در داریون به حد مطلوب نرسیده و بسیاری از اهالی منطقه داریون برای دریافت و دیدن سایت داریون نما و سایر سایتها با مشکل مواجه هستند تصمیم بر این شده تا هر […]

در صورت فراهم شدن شرایط فصلنامه داریون نما منتشر می شود.

به گفته مدیر سایت داریون نما با توجه به اینکه هنوز اینترنت در داریون به حد مطلوب نرسیده و بسیاری از اهالی منطقه داریون برای دریافت و دیدن سایت داریون نما و سایر سایتها با مشکل مواجه هستند تصمیم بر این شده تا هر سه ماه یک بار منتخبی از مطالب و عکس های داریون نما در قالب یک نشریه چاپی منتشر و در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

faslnameh

در صورت نهایی شدن این طرح اخبار کامل تر و جزییات کار طی روزها و هفته های آینده در داریون نما منتشر خواهد شد.

کاربران عزیز می توانند نقطه نظرات خود در این رابطه را با ایمیلdaryonnama@gmail.com در میان گذارند.