یوسف بذرافکن| فرهنگیان از حقوق بگیران دولتی هستند که امور زندگی خودرا با اندک حقوق ماهیانه می گذرانند . یکی از مشکلات این قشر زحمتکش و حقوق بگیر این است که حقوق ماهیانه آنها در اغلب ماه ها توسط بانک ملی شعبه داریون بابت ضمانت وام مردم توقیف است یا برداشت می شود . ریشه […]

یوسف بذرافکن|

فرهنگیان از حقوق بگیران دولتی هستند که امور زندگی خودرا با اندک حقوق ماهیانه می گذرانند .

یکی از مشکلات این قشر زحمتکش و حقوق بگیر این است که حقوق ماهیانه آنها در اغلب ماه ها توسط بانک ملی شعبه داریون بابت ضمانت وام مردم توقیف است یا برداشت می شود .

ریشه این مشکل آنجا است که بانک برای دریافت وام فقط ضمانت حقوق بگیران را قبول می کند . این در حالی است که بیشترین قشر حقوق بگیر منطقه داریون را فرهنگیان تشکیل می دهند وهمچنین جامعه فرهنگی مورد اعتماد و توقع اقشار مختلف هستند لذا بیشتر متقاضیان وام به سراغ فرهنگیان می آیند .

bank

با وجود این، بانک ملی شعبه داریون بدون هیچگونه ملاحظه ای و با اندک تاخیردر پرداخت اقساط توسط وام گیرندگان بلافاصله حقوق فرهنگیان را توقیف یا برداشت می کند .

وضعیت به گونه ای تاسف انگیز است که فرهنگیان داریون در اول هر ماه با مشکل گذران زندگی و پرداخت اقساط وام های خود روبرو می شوند .

البته همه می دانند که بانک می تواندحساب ضامن را مسدود و برداشت نماید اما این شعبه بدون هیچ اخطارقبلی گاهی تمام حقوق ضامن را توقیف یا برداشت می کند در حالی که طبق قانون بانک مجاز نیست که همه حقوق ضامن را توقیف نماید و از طرف دیگر معمولا متقاضیان وام دارای دو ضامن هستند و بسیار اتفاق می افتد که همه اقساط معوقه را به صورت متوالی از حساب ضامن فرهنگی برداشت می شود .

گاهی مسئولین این شعبه در مقابل اعتراض فرهنگیان پاسخ منطقی و قانع کننده ای نمی دهند ! از مسئولین این شعبه و سرپرستی بانک ملی انتظار می رود که به این مشکل رسیدگی کنند . لازم به ذکر است که تمام فرهنگیان از بانک ملی حقوق می گیرند و فاقد بانک اختصاصی هستند.
با توجه به اینکه وام های بانک اکثرا طویل المدت است اگر این مشکل حل نشود تکلیف فرهنگیان چیست ؟ آیا ضامن شدن جرم است ؟ اگر فرهنگیان ضمانت وام گیرندگان را قبول نکنند بانک چگونه وام پرداخت می کند ؟