یوسف بذرافکن| دیروز یکی از منتخبین مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی شیراز با حضور در شهر داریون از حسن اعتماد مردم به لیست امید وشرکت پر شوردر انتخابات هفتم اسفند تشکر کرد. وی به بیان مواضع و دیدگاه ها خود و نمایندگان لیست امید برای مجلس دهم پرداخت وشهروندان را به شرکت پر شور […]

یوسف بذرافکن|

دیروز یکی از منتخبین مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی شیراز با حضور در شهر داریون از حسن اعتماد مردم به لیست امید وشرکت پر شوردر انتخابات هفتم اسفند تشکر کرد.

وی به بیان مواضع و دیدگاه ها خود و نمایندگان لیست امید برای مجلس دهم پرداخت وشهروندان را به شرکت پر شور و نشاط در مرحله دوم انتخابات که در دهم اردیبهشت برگزار می شود دعوت کرد.

در این برنامه  حسن مهری از معتمدین محلی ، برخی از مشکلات مردم و انتظاراتشان از نمایندگان جدید را مطرح کرد.  مهری از نمایندگان مردم خواست که مشکل ارتقاء داریون به بخش ، مشکل زمین فوتبال داریون که قریب به چهل سال است لاینحل مانده ، فاقد سند بودن منازل و اماکن شهر داریون و اشتغال جوانان را مورد توجه و پیگیری قرار دهند.