دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی جمعه گذشته در برخی نقاط کشور از جمله منطقه داریون نیز برگزار شد. به گزارش داریون نما در این مرحله علی اکبری توانست به عنوان چهارمین نماینده مجلس از حوزه شیراز به مجلس راه یابد. در ادامه تصاویری از حضور داریونی های در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی […]

دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی جمعه گذشته در برخی نقاط کشور از جمله منطقه داریون نیز برگزار شد.

به گزارش داریون نما در این مرحله علی اکبری توانست به عنوان چهارمین نماینده مجلس از حوزه شیراز به مجلس راه یابد.

در ادامه تصاویری از حضور داریونی های در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی را مشاهده می کنید.

entekhabat1 entekhabat2 entekhabat3 entekhabat4عکسها:یوسف بذرافکن