محمد اسداللهی ورزشکار داریونی در اردوی تیم ملی فانگ من چوان کونگ فو(وشوو) حضور دارد.

از سمت راست ملی پوش داریونی را ببینید.

kongfou

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :