پنجشنبه نهم اردیبهشت ماه سال 1395 نزدیکی های داریون-جاده شیراز-داریون- هنگام غروب آفتاب.

ghorobdaryon5عکس:ناصر بذرافکن

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :