روح الله قربانی| مراسم این هفته دعای ندبه این هفته در شهر داریون حال و هوای دیگری داشت. به گزارش داریون نما دعای ندبه این هفته در گلزار شهدا با حضور خانواده شهدا و شهروندان شهر داریون برگزار شد.

روح الله قربانی|

مراسم این هفته دعای ندبه این هفته در شهر داریون حال و هوای دیگری داشت.

به گزارش داریون نما دعای ندبه این هفته در گلزار شهدا با حضور خانواده شهدا و شهروندان شهر داریون برگزار شد.

nodbeh4 nodbeh2 nodbeh3