در حالیكه مرحله دوم انتخابات در چهار حوزه انتخابیه استان فارس روز گذشته برگزار و در سه حوزه شهرستانی فارس نتایج مشخص و در حوزه شیراز نیز تا ساعت ۲ بامداد وضعیت نمایان بود اما مسئولین استان فارس اعلام قطعی نتایج را به بعد از تائید هیئت نظارت و اجرایی اعلام كرده اند. به گزارش […]

در حالیكه مرحله دوم انتخابات در چهار حوزه انتخابیه استان فارس روز گذشته برگزار و در سه حوزه شهرستانی فارس نتایج مشخص و در حوزه شیراز نیز تا ساعت ۲ بامداد وضعیت نمایان بود اما مسئولین استان فارس اعلام قطعی نتایج را به بعد از تائید هیئت نظارت و اجرایی اعلام كرده اند.

entekhabat3

به گزارش داریون نما به نقل از مهر،اما بنا بر اعلام غیررسمی علی اكبری از شیراز با حدود ۹۹ هزار رای، در حوزه نی ریز و استهبان اصغر مسعودی با ۳۴ هزار و ۳۸۱ رای، حوزه انتخابیه ممسنی و رستم مسعود گودرزی با ۵۵ هزار رای و در حوزه انتخابیه داراب و زرین دشت رضا انصاری۶۲ هزار و ۳۳۸ رای به مجلس دهم راه یافتند.