سروش حاتمي آموزگار پايه ششم دبستان حقيقت جو داريون- ساكن روستاي كفدهك خرامه- دريك اقدام خداپسندانه وبزرگ بااهداء اعضاي بدن فرزند چهارساله اش به نام شيداحاتمي كه دچارمرگ مغزي شده بود به چهارنفرازبيماران نيازمند حيات دوباره بخشيد. گفتني است پيكرنامبرده روزجمعه 28 خردادماه درروستاي كفدهك به خاك سپرده شد. عکس از:سایت صدای خرامه روحش شاد […]

سروش حاتمي آموزگار پايه ششم دبستان حقيقت جو داريون- ساكن روستاي كفدهك خرامه- دريك اقدام خداپسندانه وبزرگ بااهداء اعضاي بدن فرزند چهارساله اش به نام شيداحاتمي كه دچارمرگ مغزي شده بود به چهارنفرازبيماران نيازمند حيات دوباره بخشيد.

گفتني است پيكرنامبرده روزجمعه 28 خردادماه درروستاي كفدهك به خاك سپرده شد.

kodakhatamiعکس از:سایت صدای خرامه

روحش شاد وخداوند به بازماندگان وي صبرجميل واجرجزيل عنا يت فرمايد.

این خبر را محمد زارعی مسوول نمایندگی آموزش و پرورش داریون برای داریون نما ارسال کرده است.