اولین شماره فصلنامه داریون نما از روز جمعه 28 خردادماه چاپ و منتشر شد. این فصلنامه که ویژه فصل تابستان است دربرگیرنده منتخبی از مطالب سایت داریون نماست که به نوعی نسخه چاپی این سایت به حساب می آید. بنا بر اعلام مسوول کافی نت پارسا-محل توزیع فصلنامه داریون نما- تاکون استقبال خوبی از این […]

اولین شماره فصلنامه داریون نما از روز جمعه 28 خردادماه چاپ و منتشر شد.

این فصلنامه که ویژه فصل تابستان است دربرگیرنده منتخبی از مطالب سایت داریون نماست که به نوعی نسخه چاپی این سایت به حساب می آید.

faslnameh

بنا بر اعلام مسوول کافی نت پارسا-محل توزیع فصلنامه داریون نما- تاکون استقبال خوبی از این فصلنامه شده و نسخه های آن کم کم در حال تمام شدن است.