ماه رمضان این ماه نورانی و پر خیر و برکت برای همه ما می تواند ماهی برای ارتباط بیشتر با خداوند بزرگ و پروردگار متعال باشد. غلامرضا زارعی دوست خوب داریون نما به همین سبب انتباه ویژه ماه مبارک رمضان 95 را طراحی و برای سایت ارسال کرده است. این دوست همچنین از همه کاربران […]

ماه رمضان این ماه نورانی و پر خیر و برکت برای همه ما می تواند ماهی برای ارتباط بیشتر با خداوند بزرگ و پروردگار متعال باشد.

غلامرضا زارعی دوست خوب داریون نما به همین سبب انتباه ویژه ماه مبارک رمضان 95 را طراحی و برای سایت ارسال کرده است.

این دوست همچنین از همه کاربران داریون نما التماس دعا دارد.

برای دریافت انتباه در اندازه بزرگتر آن را ذخیره کنید

x1ji_photo_2016-06-05_09-36-30.jpg