به مناسبت ۱۵ شعبان میلاد یگانه قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان (عج) ایستگاه صلواتی از طرف کانون فرهنگی مسجد امام محمد تقی علیه السلام و پایگاه های مقاومت سید مصطفی و سید احمد خمینی برگزار شد و از شهروندان با شیرینی و شربت پذیرایی بعمل آمد .

به مناسبت ۱۵ شعبان میلاد یگانه قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان (عج) ایستگاه صلواتی از طرف کانون فرهنگی مسجد امام محمد تقی علیه السلام و پایگاه های مقاومت سید مصطفی و سید احمد خمینی برگزار شد و از شهروندان با شیرینی و شربت پذیرایی بعمل آمد .

miladshirini1 miladshirini2miladshirini2