یوسف بذرافکن| انشاء الله با توفیق الهی طبق سنوات قبل جلسه قرائت قرآن کریم ویژه برادران از اول ماه مبارک رمضان تا پایان ماه نزول قرآن از ساعت ۵ تا ۶ عصر در مسجد امام محمد تقی علیه السلام داریون برگزار می شود . خوشبختانه این جلسات قرآن مورد استقبال نوجوانان عزیز قرار می گیردو […]

یوسف بذرافکن|

انشاء الله با توفیق الهی طبق سنوات قبل جلسه قرائت قرآن کریم ویژه برادران از اول ماه مبارک رمضان تا پایان ماه نزول قرآن از ساعت ۵ تا ۶ عصر در مسجد امام محمد تقی علیه السلام داریون برگزار می شود .

خوشبختانه این جلسات قرآن مورد استقبال نوجوانان عزیز قرار می گیردو ثمرات خوبی داشته است .

درضمن در پایان ماه مبارک رمضان به اعضای فعال این حلقه قرآن در مراسم عید فطر جوایزی اهداء می گردد.