قلیچ خانی| دانش آموزان داریون در انتخاب رشته های شاخه فنی و کار دانش محدودیت دارند و اسم این انتخاب نیست بلکه اجبار هست . اگر هنرستان پویش دارای تنوع رشته باشد قطعا استعدادهای دانش آموزان به این شدت به هدر نمی رفت. از زمان فعالیت هنرستان پویش چند صد دانش آموز در این دو […]

قلیچ خانی|

دانش آموزان داریون در انتخاب رشته های شاخه فنی و کار دانش محدودیت دارند و اسم این انتخاب نیست بلکه اجبار هست .

اگر هنرستان پویش دارای تنوع رشته باشد قطعا استعدادهای دانش آموزان به این شدت به هدر نمی رفت. از زمان فعالیت هنرستان پویش چند صد دانش آموز در این دو رشته موجود (برق و مکانیک خودرو) دیپلم گرفته اند و حتی در مقاطع بالاتر فارغ التحصیل شده اند اما چه تعداد از اینها جذب بازار کار شده اند؟

به جرات می توان گفت ۹۹ درصد از این هنرجویان بیکارند و از تخصصی که کسب کرده اند نفعی نمی برند. در انتخاب رشته باید استعداد، علاقه و شرایط بازار کار در نظر گرفته شود، و امکانات لازم جهت تحصیل در هنرستان مثل تنوع رشته، ابزار و کارگاههای مجهز فراهم باشد.