گزارش:محمدجعفر حقیقت جو|  بازهم زیرورو کردن کوچه پس کوچه های شهر داریون این بار برای اینترنت پرسرعت و مخابرات و کشیدن کابلهای زیرزمینی… چه زود و چه سریع تمام پیاده روها را کندو کاو می کنند اما وقت پر کردن و تعمیر کردن به هیچ کس مربوط نیست .. .آقای حفاظ اله بذرافکن می گوید […]

گزارش:محمدجعفر حقیقت جو|

 بازهم زیرورو کردن کوچه پس کوچه های شهر داریون این بار برای اینترنت پرسرعت و مخابرات و کشیدن کابلهای زیرزمینی…

چه زود و چه سریع تمام پیاده روها را کندو کاو می کنند اما وقت پر کردن و تعمیر کردن به هیچ کس مربوط نیست ..

.آقای حفاظ اله بذرافکن می گوید این پنجمین باری است که جلوی مغازه مرا کنده اند موزاییک هارا شکسته اند وخودش دوباره تعمیر کرده است .

internet8 internet1 internet2 internet3 internet6 internet7

عضو شورای شهر خانم جهاندیده نیز این بار خودشان در محل حضور دارند و از نزدیک می بینند…انشااله که این بار زودتر و بهتر از قبل رسیدگی کنند.

بعداز کندن زمین توسط کارگران  برای شرکت مخابرات متوجه بالا آمدن آب از کف زمین شدیم طی تماس تلفنی با اداره آبفا مامورین برای رسیدگی حاضرشدند بعدازدنبال کردن مسیر آب به یک لوله قدیمی که با نوار لاستیکی دورآن پیچیده شده بود برخورد کردند که آب فوران می کرد.

قدیمی های محل میگویند این لوله کشی مربوط به30سال قبل است که در همان زمان شکسته است .یعنی 30سال آب آشامیدنی ما -که دارد تمام میشود- ازاین جای شکسته به زیر زمین فروکش می شده است….