خوشبختانه مدتی است مسوولین شرکت ایرانسل خدمات نوین خود را در داریون  گسترش داده اند. به گزارش داریون نما به تازگی سیستم اینترنت پرسرعت همراه (3G و 4G) و همچنین(USB) ایرانسل در داریون فعال شده که خود امکان بزرگی برای منطقه به حساب می آید. این در حالی است که هنوز بسیاری از شهرهای کشور […]

خوشبختانه مدتی است مسوولین شرکت ایرانسل خدمات نوین خود را در داریون  گسترش داده اند.

به گزارش داریون نما به تازگی سیستم اینترنت پرسرعت همراه (3G و 4G) و همچنین(USB) ایرانسل در داریون فعال شده که خود امکان بزرگی برای منطقه به حساب می آید.

internet

این در حالی است که هنوز بسیاری از شهرهای کشور به این امکانات مجهز نشده اند.

 

slides