باشگاه امیرداریون درچهاررده سنی نایب قهرمان مسابقات استانی وشوو(سبک فانگ من چوان کونگ فو)شد. به گزارش”داریون نما” مربیگری این تیم را استادچاوش زاده بر عهده دارد. نفرات اول  علیرضاافتخار نیما صالحی، محمداسداللهی، محمد زارع و پوریابهمن زاده در تاریخ 6 تا 8 مردادماه سال جاری به مسابقات کشوری زنجان اعزام می شوند. درضمن استادچاوش بعداز6 […]

باشگاه امیرداریون درچهاررده سنی نایب قهرمان مسابقات استانی وشوو(سبک فانگ من چوان کونگ فو)شد.

به گزارش”داریون نما” مربیگری این تیم را استادچاوش زاده بر عهده دارد.

نفرات اول  علیرضاافتخار نیما صالحی، محمداسداللهی، محمد زارع و پوریابهمن زاده در تاریخ 6 تا 8 مردادماه سال جاری به مسابقات کشوری زنجان اعزام می شوند.

kanalvosho

درضمن استادچاوش بعداز6 سال که مبارزات خود را درسن سی وهفت سالگی شروع کرد وقهرمان استان شد قرار است به مسابقات کشوری جهت انتخابی تیم ملی اعزام شود.

نفراتی که ازباشگاه امیرداریون به مسابقات کشوری اعزام می شوند:استادسیدحسن چاوش محمدرضابذرفکن پوریابهمن زاده محمدزارع محمداسداللهی، نیماصالحی و  علیرضاافتخار.

slides