این عکس مربوط به تیم تیم والیبال فاطمی فرد قهرمان جام والیبال داریون سال1372  است.

عکس مربوطه را هادی شکری برای داریون نما ارسال کرده است.

valliball

slides

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :