دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی هفتم اسفندماه سال گذشته یعنی حدود چهار ماه پیش برگزار شد. یکی از کاندیداهای داریونی این انتخابات صابر فتوح آبادی بود. این عزیز امروز و پس از گذشت چهار ماه از این انتخابات پیام تشکری از مردم داریون برای سایت داریون نما ارسال کرده که به نظر کمی دیر […]

دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی هفتم اسفندماه سال گذشته یعنی حدود چهار ماه پیش برگزار شد.

یکی از کاندیداهای داریونی این انتخابات صابر فتوح آبادی بود. این عزیز امروز و پس از گذشت چهار ماه از این انتخابات پیام تشکری از مردم داریون برای سایت داریون نما ارسال کرده که به نظر کمی دیر می رسد با این حال داریون نما به خاطر احترام به وی متن تشکرش را منتشر می کند.

***

fotohabadisaber

بسم الله الرحمن الرحیم

من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق

خدای را شاکر وسپاسگزارم که باردیگرتوانایی داد تا در عرصه ی خدمتگزاری به مردم شریف داریون خود را در معرض انتخاب قرار داده وبه وظیفه ی خویش عمل نمایم تا درصورت انتخاب شدن پیام رسای شما مردم باشم،بدون شک این امر راتعبیری از احدی الحسنیین می دانم که یا پیروزی یا شهادت است که در هردو مورد موففیت است،خوشحالم که به  وظیفه ام عمل نموده ام ،بدون شک زبان من قاصر است برای تشکر از همراهی   شما مردم شریف با  اینجانب اما وظیفه ی خودم می دانم از زحمات صادقانه ی شما تشکر وقدر دانی نمایم .برای شما مردم عزیز و شریف زیباترین لحظات را درهمیشه ی ایام را آرزومندم.

صابر فتوح آبادی کاندیدای دهمین دوره ی انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه ی شیراز و حومه

slides