یوسف بذرافکن| یکی از دانش آموزان نمونه درسی و اخلاقی دبستان حقیقت جو داریون خشایار جهاندیده فرزند قاسم دانش آموز پایه ششم است. او در آزمون ورودی مدرسه نمونه رازی شیراز قبول شده است . جهاندیده دانش آموز خوش اخلاقی است که فقط به درس خواندن اکتفا نمی کند و در فعالیت های فرهنگی وپرورشی […]

یوسف بذرافکن|

یکی از دانش آموزان نمونه درسی و اخلاقی دبستان حقیقت جو داریون خشایار جهاندیده فرزند قاسم دانش آموز پایه ششم است.

jahandideh

او در آزمون ورودی مدرسه نمونه رازی شیراز قبول شده است . جهاندیده دانش آموز خوش اخلاقی است که فقط به درس خواندن اکتفا نمی کند و در فعالیت های فرهنگی وپرورشی مشارکت فعال دارد .

خشایار جهاندیده به فعالیت در زمینه کامپیوتر علاقمند است و در المپیاد کامپیوتر رتبه اول مدرسه کسب کرده است .