مهدی مهری از هنرمندان خوش ذوق داریونی است که سالها به فعالیت خوشنویسی مشغول است. به گزارش داریون نما تاروپود هنر در این هنرمند داریونی تنیده است؛ او کارهایش را با عشق و جان آماده می کند؛کتابت کامل قرآن کریم و همچنین دیوان حافظ از کارهای در دست انجام اوست. کوتاه و گویا با هنرمند […]

مهدی مهری از هنرمندان خوش ذوق داریونی است که سالها به فعالیت خوشنویسی مشغول است.

به گزارش داریون نما تاروپود هنر در این هنرمند داریونی تنیده است؛ او کارهایش را با عشق و جان آماده می کند؛کتابت کامل قرآن کریم و همچنین دیوان حافظ از کارهای در دست انجام اوست.

mehrimehdi

کوتاه و گویا با هنرمند شهرتان آشنا شوید:

*مهدی مهری متولد ۱۳۵۲ ..

*موفق به اخذ مدرک فوق ممتاز در سال ۱۳۹۴…

*عضورسمی انجمن خوشنویسان شعبه شیراز…

*خوشنویسی را از سال ۱۳۷۶به طور جدی آغاز کرده ام

*هم اکنون هم مفتخر به کتابت کامل قران مجید به خط ثلث…

*وکتابت دیوان حافظ به خط کتابت نستعلیق هستم…

 

slides